Verschillende soorten werken worden weergegeven de klemtoon ligt bij boeken, maar ook essays, papers en publikaties allerhande komen aan bod.

Overzicht van de namen :


Arnaud Nuyts Bert Nuyts Charles Nuyts Corneille Joseph Nuyts D. Nuyts
Dianne Nuyts E.H. J. Nuyts Jan Nuyts Pieter Nuyts Mariette Vermeylen-Nuyts
H.C.M. Nuyts        
         
Arnaud Nuyts

Arnaud Nuyts werd geboren te ?? op ??
Arnaud Nuyts is dokter in de rechten, gespecialiseerd in internationaal zakenrecht.

Titel : La concession de vente exclusive, l’agence commerciale et l’arbitrage

La concession de vente exclusive

Uitgever

Bruylant

Isbn10

2-8027-0656-X

UAC/Isbn13

 

Uitgifte maand/jaar

/1996

Aantal pagina's

105

Genre

Non-fictie, Europees Recht, Geschillen

Co-auteurs

-

richtprijs

23,80 €

 

 

 

 

 

 

 Titel : Serving process and obtaining evidence abroad : Belgium, contribution to the comparative law year book of international business

Serving process and obtaining evidence abroad

Uitgever

Kluwer

Isbn10

 

UAC/Isbn13

 

Uitgifte maand/jaar

/1998

Aantal pagina's

 

Genre

Non-fictie, Europees Recht

Co-auteurs

Aimery de Schoutheete

richtprijs

 

 

 

 

 

 

 

 Titel : L’exception de forum non conveniens

L'exception de forum non conveniens

Uitgever

Bruylant

Isbn10

2-8027-1659-X

UAC/Isbn13

9782802716594

Uitgifte maand/jaar

07/2003

Aantal pagina's

974

Genre

Non-fictie, Europees Recht, geschillen

Co-auteurs

-

richtprijs

145,00 €

 

 

 

 

 

 

 Titel : International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States

International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States

Uitgever

Bruylant

Isbn10

2-8027-1983-1

UAC/Isbn13

9782802719830

Uitgifte maand/jaar

08/2005

Aantal pagina's

696

Genre

Non-fictie, Europees Recht

Co-auteurs

Nadine Watté

richtprijs

80,00 €

In the last few years, the European Union has adopted a number of new regulations seeking to enhance judicial cooperation in civil matters, dealing with issues such as jurisdiction and enforcement of foreign judgments (replacement of the 1968 Brussels Convention and extension to some family matters), taking of evidence, insolvency proceedings, service of judicial and extrajudicial documents and cross-border enforcement orders. While this swift evolution has triggered a lot of interest and intense debate about the building of an efficient European Judicial Area, there has been much less energy devoted to dealing with the relations between this new entity and third states. Yet a number of pressing questions pertaining to this topic have arisen. They include inter alia the relationship between the EC regulations and existing international conventions (such as the 1970 Hague Convention on the taking of evidence abroad or the 1958 Hague Convention on service of documents), the definition of the connecting factors that trigger the application of the EC regulations in transnational disputes, the “extraterritorial” reach of the EC regulations, discrimination between EU and non-EU parties, the impact of the existing Regulations on future negotiation of global conventions in this area, etc. The papers included in this volume present the most thorough and systematic effort yet to cover those and related issues pertaining to judicial cooperation in civil matters between the European Union and third States. The book is the outcome of an international research project coordinated by the Unit for Private International Law of the Université Libre de Bruxelles, with the participating of leading experts in international litigation coming from universities across Europe and the United States. The research project was conducted as part of the European Commission’s Framework Program for Judicial Cooperation in Civil Matters.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel : Espace judiciaire européen

Espace judiciaire européen

Uitgever

Larcier

Isbn10

2-8044-2646-7

UAC/Isbn13

9782804426460

Uitgifte maand/jaar

/2007

Aantal pagina's

384

Genre

Non-fictie, Recht

Co-auteurs

Varia

richtprijs

49,50 €

Coördinatie : Georges de Leval, Mercedes Candela Soriano
Met medewerking van : Isabelle Bambust, Stan Brijs, Mercedes Candela Soriano, Cédric Chenevière, Alexandre Defossez, Georges de Leval, Frédéric Georges, Etienne Leroy, Charles-Antoine Leunen, Arnaud Nuyts, Philippe-Emmanuel Partsch, Silvia Pfeiff, Jean-François van Drooghenbroeck, Melchior Wathelet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert Nuyts

Bert Nuyts werd geboren te ?? op ??

Titel :  JAKOB SMITS. EEN PORTRET

Jakob Smits een portret

Uitgever

v.z.w. Vrienden van het Jakob Smitsmuseum

Isbn10

 

UAC/Isbn13

 

Uitgifte maand/jaar

/1988

Aantal pagina's

151

Genre

Kunst

Co-auteurs

Fernand Van Gompel, Ivo Verheyen

richtprijs

30,00 €

talrijke illustraties in z/w. Ingeleid door Dr. L/M.A. Schoonbaert; hoofdconservator KMSK Antwerpen. Dit boek laat ons kennis maken met het evoluerend kunsthistorisch kader waarin de kunstenaar zich gedurende een halve eeuw bewogen heeft, volgt hem op de voet bij zijn artistieke ontwikkelingsgang vanaf zijn vormingstijd tot aan het groots pre - expressionistisch symbolisme van zijn laatste periode; het laat ons meelezen in zijn bewogen briefwisseling en toont hem als hoogst oorspronkelijk schilder, als begenadigd tekenaar, en als eigenzinnig etser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Nuyts

Charles Nuyts werd geboren te ?? op ??
Als strafwetspecialist schreef hij verschillende boeken voor de politiediensten.

Titel :  Jaargids voor de politiediensten (verschillende jaargangen)

Jaargids voor de politiediensten

Uitgever

Maklu-Uitgevers nv

Isbn10

 

UAC/Isbn13

 

Uitgifte maand/jaar

1997 à 2007 ?

Aantal pagina's

+/- 450

Genre

Encyclopedie, Recht

Co-auteurs

M. Borry

richtprijs

65,00 €

Dit referentiewerk geeft een overzicht van alle adres- en contactgegevens van diensten die voor politie en justitie belangrijk zijn.

De jaargids is een praktisch te hanteren gids, niet alleen voor de politiediensten maar ook voor alle andere instellingen en personen die op de een of andere manier met deze diensten te maken hebben.
Met het oog op een nieuw politiebeleid ondergingen en ondergaan de politiediensten ingrijpende hervormingen. Structuren wijzigen en overkoepelende organen worden gecreëerd. Ons politiebestel veranderde nog nooit in zo'n snel tempo. De jaargids volgt deze evolutie van nabij en heeft als hoofdbekommernis U hierover de juiste en actuele informatie te verschaffen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel :  Wetboek bijzondere strafwetten

Wetboek bijzondere strafwetten

Uitgever

Maklu-Uitgevers nv

Isbn10

9062158528

UAC/Isbn13

9789062158522

Uitgifte maand/jaar

02/2003

Aantal pagina's

723

Genre

Strafrecht

Co-auteurs

L. Vermeire

richtprijs

59,95 €

De oudste bijzondere strafwetten die we in deze losbladige publicatie hebben opgenomen zijn de Uitleveringen van 1874 en het Veldwetboek van 1886. We zijn nu meer dan 100 jaar verder. Ontelbare bijzondere strafwetten zijn ondertussen tot stand gekomen. Niemand weet hoeveel, sommigen beweren meer dan 1000! Enkel die wetten zijn opgenomen die nog actueel zijn en nog regelmatig door juristen, parketten en politiediensten gebruikt worden. De talrijke wijzigingen van deze bijzondere wetten werden nauwkeurig ingebracht in de basisteksten. Tenslotte is bijzondere aandacht besteed aan het opstellen van uitgebreide trefwoordenlijsten om de raadpleging van dit boekje zoveel mogelijk te bevorderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel : Postal Memorialis

Postal Memorialis

Uitgever

Wolters Kluwer

Isbn10

 

UAC/Isbn13

 

Uitgifte maand/jaar

4x per jaar

Aantal pagina's

+/- 5000  en  +/-200 per supplement

Genre

Strafrecht

Co-auteurs

Berkmoes H., Bruggeman W., Delbrouck I., Dewandeleer D., Desterbeck F., Fransen H., Marut A., e.a.

richtprijs

373,00 €
0,72 € per pagina supplement

Dit befaamde 10-delige naslagwerk geeft een waardevolle en uitgebreide selectie van alle strafwettelijke bepalingen die van belang zijn voor de politieambtenaar. Zijn acties op het terrein en de administratieve afwikkeling ervan worden hierdoor ondersteund. 'Postal Memoralis' bestrijkt het hele strafrecht, de strafvordering en de bijzondere strafwetten. Met uitgebreide en praktische commentaren kan u correct vaststellingen doen en onberispelijke processen-verbaal opstellen. Een team van politie- en strafrechtspecialisten screenen dit naslagwerk voortdurend vanuit hun praktijk en actualiseren de teksten waar nodig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corneille Joseph Nuyts

Corneille Joseph Nuyts werd geboren te ?? op ??

Titel :  Essai sur l'imprimerie des Nutius par C.J.N.

Essai sur l'imprimerie des Nutius

Uitgever

J. Vernereydt

Isbn10

 

UAC/Isbn13

 

Uitgifte maand/jaar

1858

Aantal pagina's

133

Genre

Essai

Co-auteurs

-

richtprijs

-

Het origineel is in bezit van Harvard University.
Je kan deze essai volledig online bekijken in pdf via google books :
http://books.google.be/books/pdf/Essai_sur_l_imprimerie_des_Nutius_par_C_.pdf

 

 

 

 

 

 
D. Nuyts

D. Nuyts werd geboren te ?? op ??

Titel :  Administratieve wegwijzer vreemdelingen, vluchtelingen, migranten

Administratieve wegwijzer vreemdelingen, vluchtelingen, migranten

Uitgever

Wolters Kluwer

Isbn10

 

UAC/Isbn13

 

Uitgifte maand/jaar

3x per Jaarlijks

Aantal pagina's

+/-160 per supplement

Genre

Migratie

Co-auteurs

Appels W., Bouckaert S., Fermont I., Jorens Y., Gabriëls B..

richtprijs

216,00 €
466,00 € per jaar

De snel-Belgwet, het hoofddoekendebat, de antiracismewetgeving... de laatste jaren is het juridisch nieuws over vreemdelingen niet uit de media weg te branden. De lawine aan wetgeving maakt het u bijzonder moeilijk. 'Administratieve wegwijzer vreemdelingen, vluchtelingen, migranten' is de handleiding die u helpt om anderen te helpen. De wegwijzer bevat momenteel bijdragen over de verblijfsregeling, nationaliteit, arbeid en tewerkstelling, sociale zekerheid, familierecht, inburgering en gezondheid. In de volgende twee/drie jaar zal de publicatie vervolledigd worden met de andere thema's: onderwijs, huisvesting, religie en anti-racisme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dianne Nuyts

Diane Nuyts werd geboren te Beveren op 26 maart 1956
ouders: Moeder: Jeanne Imbrecht,  (°Doel, 1923- +Zwijndrecht, 1997). Vader: Petrus Nuyts, (Kallo,1926)
Diane schreef één gedicht dat werd gepubliceerd in "100 Nieuwe Dichters" deel 4, uitgave van Stichting Dichtersgroep Dimensie en ze nam deel aan poëzie-avond

Titel : Nog enkele weken of maanden

Nog enkele weken of maanden

Uitgever

Globe

Isbn10

90-54666-781

UAC/Isbn13

 

Uitgifte maand/jaar

10/2000

Aantal pagina's

199

Genre

Roman, non-fictie

Co-auteurs

-

richtprijs

16,11 €

Wanneer de auteur te horen krijgt dat haar moeder nog slechts enkele weken of maanden te leven heeft, groeit bij haar al heel gauw de overtuiging dat zij de resterende tijd zo zinvol mogelijk wil maken voor hen beiden. Dit boek is het eerlijke verslag van haar speurtocht om die innerlijke wens te realiseren. Tijdens deze zoektocht wordt zij zwaar teleurgesteld door de buitenwereld: ze stuit op onbegrip en zelfs op tegenwerking uit onverwachte hoek. Toch ervaart zij de innerlijke kracht om door te gaan. Met gissen en missen vindt zij op een ontroerende manier haar weg.

Het verslag is een stille aanklacht. Er wordt veel gepraat over "palliatieve zorg"- maar als het er écht op aankomt, blijft men dikwijls helemaal alleen in de kou staan.  Dit boek wil dan ook een waardevolle steun zijn voor mensen die zich in gelijkaardige situaties bevinden.  De patiënten zelf, familieleden en vrienden, maar ook dokters en zorgverstrekkers hebben soms genoeg aan één treffend verwoorde gedachte om zich op te trekken. Het boek bevat een schat aan bedenkingen die moed en kracht kunnen geven.

Doel, het geboortedorp van moeder, vormt het decor voor nostalgische jeugdherinneringen. Dit polderdorp levert al jarenlang een ware overleveringsstrijd tegen de oprukkende industrie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.H. J. Nuyts

Eerwaarde Heer J. Nuyts werd geboren te ?? op ??

Titel :  Folkloristische sprokkelingen uit de kinderwereld
Rijmkes en liedjes uit Kinderspelen te Turnhout verzameld

Folkloristische sprokkelingen

Uitgever

Turnhout (Lumen)

Isbn10

 

UAC/Isbn13

 

Uitgifte maand/jaar

1930

Aantal pagina's

63

Genre

Sprookjes

Co-auteurs

-

richtprijs

13,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 


Jan Nuyts

Jan Nuyts werd geboren te ?? op ??
Jan Nuyts is professor aan de Universiteit Antwerpen

Titel : A Comprehensive Bibliography of Pragmatics (deel I-IV)

A Comprehensive Bibliography of Pragmatics (deel I-IV)

Uitgever

John Benjamins.

Isbn10

9-0272-2031-X

UAC/Isbn13

978 90 272 2031 8

Uitgifte maand/jaar

/1987

Aantal pagina's

2197

Genre

Non-fictie, Taalkunde

Co-auteurs

Jef Verschueren

richtprijs

575,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel : Layers and Levels of Representation in Language Theory

Layers and Levels of Representation in Language Theory

Uitgever

John Benjamins.

Isbn10

9-0272-2023-X

UAC/Isbn13

978 90 272 5023 0

Uitgifte maand/jaar

/1990

Aantal pagina's

348

Genre

Non-fictie, Taalkunde

Co-auteurs

A. Machtelt Bolkestein & Co Vet

richtprijs

120,00 €

Rather than simply a record of proceedings (3rd International Conference on Functional Grammar, Amsterdam, June 1988), this volume contains revised and expanded papers from the conference and other papers inspired by the lively discussion there. The volume focuses on the nature of the structures assumed to underlie utterences in natural languages, in two respects. One area is the question of whether to expand the representations accepted in Functional Grammar (FG) in order to capture interpersonal functions, i.e., communication between speaker and hearer in a particular situation and context, to include, for example, aspect, tense, modality and illocutionary force. The second area concerns whether current underlying representation in FG is sufficiently abstract to be the format for the deepest level of human conceptual knowledge storage, as discussed by Simon Dik in a number of recent articles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel :  Aspects of a Cognitive-Pragmatic Theory of Language

Aspects of a Cognitive-Pragmatic Theory of Language

Uitgever

John Benjamins.

Isbn10

9-0272-5032-4

UAC/Isbn13

978 90 272 5032 2

Uitgifte maand/jaar

09/2000

Aantal pagina's

399

Genre

Non-fictie, Taalkunde

Co-auteurs

-

richtprijs

125,00 €

This book is about a theory of language that combines two observations (1) that language is based on an extensive cognitive infrastructure (cognitivism) and (2) that it is functional for its user (functionalism). These observations are regarded as two dimensions of one phenomenon that both need to be accounted for, simultaneously and coherently, in accounting for language. (Catalogue) This book is about a theory of language that combines two observations (1) that language is based on an extensive cognitive infrastructure (cognitivism) and (2) that it is functional for its user (functionalism). These observations are regarded as two dimensions of one phenomenon that both need to be accounted for, simultaneously and coherently, in accounting for language. (Flier) This book is about a theory of language that combines two observations (1) that language is based on an extensive cognitive infrastructure (cognitivism) and (2) that it is functional for its user (functionalism). These observations are regarded as two dimensions of one phenomenon that both need to be accounted for, simultaneously and coherently, in accounting for language. Chapter 1 presents the cognitivist and functionalist points of view and their interrelation and discusses the integration of language research under a cognitive umbrella; the issue of defining 'functions of language', and the formalism-functionalism debate. Chapter 2 criticizes the Chomskyan formalist conception of language and cognition from the perspective of cognitive-pragmatic theory. The focus is on different aspects of the competence-performance dichotomy, and in particular on the nature of linguistic knowledge. The ontogenesis and phylogenesis of language are also discussed. Chapter 3 deals with the potential contribution of a functional-linguistic grammar to an integrated conception of the cognitive systems of language, viz. Dik's Functional Grammar, and introduces the concept of a Functional Procedural Grammar as a more integrative model for language production. Special attention is also paid to the nature of conceptual knowledge and the relationship between language production and interpretation. The debate is illustrated by an analysis of negative-raising.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel :  Perspectives on Language and Conceptualization
Belgian Journal of Linguistics, edited by Marc Dominicy, Volume 8

Perspectives on Language and Conceptualization

Uitgever

John Benjamins.

Isbn10

9-0272-2668-X

UAC/Isbn13

978 90 272 2668 6

Uitgifte maand/jaar

/1993

Aantal pagina's

207

Genre

Non-fictie, Taalkunde

Co-auteurs

Eric Pederson

richtprijs

68,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel :  Epistemic Modality, Language, and Conceptualization
A cognitive-pragmatic perspective

Epistemic Modality, Language, and Conceptualization

Uitgever

John Benjamins.

Isbn10

9-0272-2357-X

UAC/Isbn13

978 90 272 2357 9

Uitgifte maand/jaar

/2001

Aantal pagina's

429

Genre

Non-fictie, Taalkunde

Co-auteurs

-

richtprijs

125,00 €

The relationship between language and conceptualization remains one of the major puzzles in language research. This monograph addresses this issue by means of an in depth corpus based and experimental investigation of the major types of expressions of epistemic modality in Dutch, German and English. By adopting a systematic functional orientation, the book explains a whole range of peculiarities of epistemic expression forms (synchronically and diachronically), and it offers a clear perspective on which cognitive systems are needed to get from the concept of epistemic modality to its linguistic expression. On that basis the author postulates a sophisticated, layered view of human conceptualization. This book is of interest both to scholars working on modality and related semantic dimensions, and to the interdisciplinary field of researchers concerned with the cognitive systems involved in language use.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel :  Language And Conceptualization

Language And Conceptualization

Uitgever

Cambridge University Press

Isbn10

0521774810

UAC/Isbn13

9780521774819

Uitgifte maand/jaar

05/2000

Aantal pagina's

290

Genre

Non-fictie, Taalkunde

Co-auteurs

Eric Pederson

richtprijs

43,60 €

This is one of the first attempts to tackle the issue of the relationship between linguistic and conceptual representation from a truly interdisciplinary perspective.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel :  Language And Conceptualization

Language And Conceptualization

Uitgever

Cambridge University Press

Isbn10

0521553032

UAC/Isbn13

9780521553032

Uitgifte maand/jaar

05/1997

Aantal pagina's

340

Genre

Non-fictie, Taalkunde

Co-auteurs

Eric Pederson

richtprijs

104,70 €

Considering key issues in cognitive psychology, such as the extent to which conceptualization is based on linguistic representation, this volume brings together ten contributions from leading scholars working in different disciplines, including linguistics, anthropology, psychology and philosophy.
This is one of the first attempts to tackle the issue of the relationship between linguistic and conceptual representation from a truly interdisciplinary perspective.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel :  Perspectives On Language And Conceptualization

Perspectives On Language And Conceptualization

Uitgever

UNIV BRUXELLES

Isbn10

2800410795

UAC/Isbn13

9782800410791

Uitgifte maand/jaar

04/1996

Aantal pagina's

205

Genre

Non-fictie, Taalkunde

Co-auteurs

-

richtprijs

24,65 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel :  Stadsantwerps
Taal in stad en land 4

Stadantwerps

Uitgever

Lannoo

Isbn10

90-209-6052-0

UAC/Isbn13

 

Uitgifte maand/jaar

/2005

Aantal pagina's

176

Genre

Non-fictie, Taalkunde

Co-auteurs

Georges De Schutter, Jan Verhelst

richtprijs

12,50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel :   Met taal om de tuin geleid: een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emiritaat

Met taal om de tuin geleid

Uitgever

Universitaire Instelling Antwerpen

Isbn10

90-5728-024-8

UAC/Isbn13

 

Uitgifte maand/jaar

/2000

Aantal pagina's

495

Genre

Non-fictie, Taalkunde

Co-auteurs

Steven Gillis en Johan Taeldeman

richtprijs

44,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Nuyts

Pieter Nuyts was de gelijknamige zoon van Pieter Nuyts (1598-1655), die in dienst van de VOC van 1627 tot 1629 gouverneur was van Formosa (nu: Taiwan) en later burgemeester van Hulst. Pieter Nuyts jr. huwde in 1661 met Perina Bernagie, dochter van de burgemeester van Breda. Nuyts werkte eerst als rentmeester van het oudemannenhuis aan de Boschstraat te Breda, vervolgens werd hij in 1666 secretaris van Etten, Leur en Sprundel. In 1670 werd hij stadhouder aldaar en in 1673 "schout der vrijheid", ofschoon men in deze streken niet sprak van schout maar van "officier". Door zijn echtgenote - tante van de in Breda geboren Amsterdamse arts en toneelschrijver Pieter Bernagie (1656-1699) - kwam Nuyts in contact met de Amsterdamse literaire wereld van die tijd.
Meer op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Nuyts


Mariette Vermeylen-Nuyts

Mariette Vermeylen Nuyts is werd geboren te ?? op ??

Titel : De Droom Van Kaat

De Droom van Kaat

Uitgever

BAI NV

Isbn10

9085860164

UAC/Isbn13

9789085860167

Uitgifte maand/jaar

10/2006

Aantal pagina's

32

Genre

Prentenboek

Co-auteurs

-

richtprijs

12,50 €

Kaat is geboren met een gelaatsafwijking. Ze moet veel operaties ondergaan, maar toch groeit ze op als een vrolijk kind. Zo lang ze klein is, beseft ze nauwelijks dat ze er anders uitziet. Haar familie is immers gewoon aan haar uiterlijk.

Als Kaat groter wordt, ondervindt ze dat haar afwijking ook beperkingen met zich meebrengt en, wat erger is, maakt dat mensen haar vreemd aankijken. Dat is lastig en vaak ook triest. Maar Kaat is een vechter, ze leert keuzes maken, ze leert voor zichzelf opkomen.

In feite moet Kaat zoals elk mens leren omgaan met haar talenten en beperkingen. Ze heeft geen nood aan medelijden, maar aan steun en kennis. Ook wat dat betreft, is ze dus niet anders dan andere kinderen. Door haar positieve houding en kracht dwingt ze mensen voorbij te kijken aan haar afwijking en een meisje te zien dat haar dromen probeert waar te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel :  Een gezicht met een toekomst

Een gezicht met een toekomst

Uitgever

VAGA

Isbn10

 

UAC/Isbn13

 

Uitgifte maand/jaar

09/2000

Aantal pagina's

297

Genre

Gelaatsafwijkingen

Co-auteurs

-

richtprijs

22,00 €

Geschreven door een moeder van een kind met een 'ongewoon' gezicht en voorzitter van VAGA vzw'. De tekst op de achterflap zegt: 'Dit boek doet ons, zonder belerend of betuttelend te willen zijn, op een opmerkelijke wijze nadenken over onze houding tegenover een mens met een 'ongewoon' gelaat. Het boek bevat heel veel praktische informatie vooral op het gebied van de voeding, de school, de jeugdbeweging, de grootouders, vriendschappen, relaties en seksualiteit. Al of niet in teamverband buigen verscheidene specialisten zich over de afwijkingen vanaf de geboorte tot de volwassenheid van het kind. Vanuit iedere discipline worden in het boek medisch-technische bijdragen geleverd met tekeningen en foto's.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCM Nuyts

H.C.M. Nuyts werd geboren te ?? op ??

Titel : Help me lieve Heer: eerste kerkboekje, eenvoudige taal, mooi prentenboek

A Comprehensive Bibliography of Pragmatics (deel I-IV)

Uitgever

Proost

Isbn10

 

UAC/Isbn13

 

Uitgifte maand/jaar

/1939

Aantal pagina's

 

Genre

Eenvoudig Liturgisch Kerkboek

Co-auteurs

E.P. Fabianus

richtprijs

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer & Privacy